Sprawy rodzinne

Pomoc prawna

Kancelaria adwokacka udziela porad prawnych, przygotowuje dokumentację oraz reprezentuje Klientów przed sądem i organami administracyjnymi. Adwokat Filip Domagalski świadczy pomoc prawną na terenie Warszawy. Specjalizuje się w sprawach o rozwód i podział majątku małżeńskiego. Reprezentuje Klientów także w pozostałych kwestiach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Warszawska kancelaria prowadzi sprawy rodzinne dotyczące:

  • separacji,
  • dochodzenie i egzekucji alimentów,
  • władzy rodzicielskiej,
  • ustalenia i zaprzeczenia pochodzenia dziecka,
  • kontaktów z dzieckiem,
  • ubezwłasnowolnienia oraz przysposobienia.

Staramy się wskazywać rozwiązania umożliwiające łagodzenie występujących konfliktów. Świadcząc Klientom pomoc prawną, konieczne jest uwzględnienie delikatnego charakteru zagadnienia.

Kancelaria adwokacka w Warszawie

W przypadku pozwu rozwodowego pomoc prawna dotyczy również takich kwestii, jak alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi.

Adwokat informuje, że wraz z pozwem należy złożyć następujące dokumenty:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • odpis skrócony aktu urodzenia wspólnych dzieci.

Sąd orzeka separację prawną, jeżeli na drodze toczącego się postępowania uzna, iż nastąpił zupełny rozkład pożycia. Oznacza to całkowite zerwanie więzi fizycznej, ekonomicznej oraz uczuciowej pomiędzy małżonkami. Podczas rozprawy zdarza się, że żądanie separacji przekształcić się może w żądanie rozwodu.

Adres

ul. Marszałkowska 7 lok.15
00-626 Warszawa
woj. mazowieckie

NIP: 5252356124
REGON: 146011460