WYNAGRODZENIE

Każda sprawa jest inna, a koszt jej prowadzenia bądź udzielenia porady prawnej zależy od jej skomplikowania i koniecznych nakładów pracy. Dopiero po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą, można rzetelnie określić wysokość wynagrodzenia.

W niektórych przypadkach wystarczające jest uzyskanie porady prawnej, której koszt Klient poznaje po krótkim przedstawieniu sprawy.

W przypadku gdy porada prawna nie jest wystarczająca i zachodzi konieczność zlecenia prowadzenia sprawy, Kancelaria każdorazowo przedstawia propozycję wynagrodzenia uzależnioną od wskazanych powyżej czynników, przystępując do działania po jego zaakceptowaniu przez Klienta.

Kancelaria oferuje wynagrodzenie w następujących formach:

i

Stawka godzinowa

i

Wynagrodzenie ryczałtowe

i

Ryczałt miesięczny

i

Wynagrodzenie "success fee"

Wynagrodzenie jest określane w oparciu o rzeczywisty czas pracy i ustaloną z Klientem stawkę godzinową, Kancelaria przedstawia każdorazowo Klientowi rozliczenie czasu pracy

Wynagrodzenie obejmuje całościowe rozliczenie za prowadzenie sprawy w określonym przez strony zakresie, jest ono stałej wysokości niezależnie od faktycznych nakładów czasowych poświęconych przez Kancelarię

Przeznaczony dla Klientów, którzy potrzebują stałej obsługi prawnej. Wynagrodzenie to może być dostosowane do zapotrzebowanie Klienta, zapewnia kompleksową obsługę prawną w wymiarze czasowym określonym przez strony

Wynagrodzenie którego część uzależniona jest od wyniku osiągniętego w sprawie, najczęściej odpowiadającemu procentowi w uzyskanych dla Klienta korzyściach

Kancelaria każdorazowo informuje również Klientów o pozostałych kosztach związanych ze sprawą, o ile są już one znane, tj. koszty sądowe oraz wskazuje na konieczność poniesienia innych kosztów których nie zawsze na wstępnym etapie sprawy można dokładnie określić, tj. – koszt sporządzenia opinii przez biegłego.

W przypadku powierzenia sprawy przed sądem lub urzędem znajdującym się poza obszarem m. st. Warszawa należy liczyć się z koniecznością opłacenia kosztów delegacji.

W celu uzyskania wyceny dotyczącej spraw zachęcamy do kontaktu z Kancelarią

Adres

ul. Marszałkowska 7 lok.15
00-626 Warszawa
woj. mazowieckie

NIP: 5252356124
REGON: 146011460