Prawo pracy

Pomoc prawna

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa pracy występując zarówno w imieniu pracodawców jak i indywidualnych pracowników.

W tym zakresie Kancelaria świadczy pomoc prawną w następujących zakresach:

  • wydawanie opinii z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy
  • negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę oraz umów o zakazie konkurencji
  • reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniach sądowych dotyczących stosunków pracy, zakazów konkurencji, mobbingu.

Adres

ul. Marszałkowska 7 lok.15
00-626 Warszawa
woj. mazowieckie

NIP: 5252356124
REGON: 146011460