Prawo spadkowe

Pomoc prawna

Kancelaria Adwokacka reprezentuje Klientów we wszelkich postępowaniach sądowych związanych z prawem spadkowym, jak również pomaga przy sporządzaniu aktów przed notariuszem.

Świadczymy pomoc w sprawach, które reguluje prawo spadkowe. Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę w całym postępowaniu, informuje o niezbędnych dokumentach które są wymagane do jego przeprowadzenia, udziela porad we wszelkich kwestiach przepisów związanych z dziedziczeniem.

Pomagamy przy tworzeniu testamentów, doradzamy różne rozwiązania pozwalające rozdysponować majątkiem przez spadkodawcę, w najkorzystniejszy dla niego i spadkobierców sposób, zapewniający pełne odzwierciedlenie jego woli.

W jakich sprawach dotyczących spadku pomaga nasza kancelaria?

 • Stwierdzenie nabycia spadku – jest to podstawowa sprawa spadkowa, która pozwala ustalić osoby będące spadkobiercami, jak również wskazać ich udziały w spadku. Sprawy te są bardzo różnorodne, od spraw mało skomplikowanych, aż do bardzo złożonych stanów faktycznych. W każdej sprawie dotyczącej stwierdzenia nabycia spadku niezbędne jest ustalenie kręgu uczestników, którzy muszą zostać poinformowani o sprawie. W wielu przypadkach pojawia się konieczność przeprowadzenia kolejnych postępowań spadkowych, gdy sprawy te w przeszłości nie były regulowane, bądź gdy któryś z uczestników umrze w trakcie prowadzonego postępowania. W sprawach o stwierdzenie nabycia spadku może pojawić się również wiele komplikacji, np. w postaci kilku testamentów czy kwestionowania ich ważności, co jest możliwe z różnych przyczyn.
  W przypadku gdy sporządzony został testament w stanie w stanie wyłączającym świadome i swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, z uwagi na stan zdrowia, niezbędna jest opinia biegłych lekarzy medycyny w tej kwestii. Gdy natomiast zachodzi potrzeba zadania, czy testament własnoręczny został rzeczywiście złożony przez spadkodawcę, niezbędny będzie biegły z zakresu grafologii.
 • Sprawy o zachowek – instytucja zachowku stanowi ochronę interesów osób najbliższych spadkodawcy, przed ich pokrzywdzeniem w wyniku rozporządzenia majątku przez spadkodawcę. Do kręgu osób które mogą domagać się zachowku, zaliczani się są zstępni, małżonek oraz rodzice spadkodawcy.
  Najczęstszymi przypadkami roszczeń o zachowek, są sytuacje gdy najbliższa rodzina zostaje pominięta w testamencie, bądź też spadkobierca rozdysponował majątkiem przed śmiercią, pomijając osoby uprawnione.
  Co istotne, do tzw. substratu zachowku, a zatem kwoty od jakiej należy obliczać wysokość zachowku należy doliczyć darowizny oraz zapisy windykacyjne dokonane przez spadkodawcę.
  Odnośnie darowizn, w stosunku do osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku, do obliczenia zachowku dolicza się jedynie darowizny dokonane w okresie ostatnich 10 lat.
  Z uwagi na fakt, iż w skład majątku spadkowego, bądź przedmiotami darowizn są często nieruchomości i ruchomości, do wyliczenia wartości substratu zachowku konieczne jest korzystanie z biegłych z zakresu wyceny nieruchomości bądź ruchomości.
  Mogą się również pojawiać kwestie związane z wartością dokonanej darowizny pieniężnej, np. gdy była dokonana wiele lat wcześniej. W taki wypadku powinna ona zostać przeliczona, gdyż jej realna wartość znacznie odbiega od wartości nominalnej.
 • Dział spadku – gdy już zakończy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku, bądź zostanie ono poświadczone u notariusza, pozostaje kwestia podzielenia spadku pomiędzy spadkobierców.
  Sprawa ta może być stosunkowo prosta, gdy np. zmarły pozostawił jedynie środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, które łatwo podzielić. Ale przedmiotem działu może być również majątek w postaci jednej dużej nieruchomości, ze skomplikowanym stanem prawnym, a jednocześnie wielu spadkobierców. Podział takiego majątku może trwać wiele lat.
  W sprawach tych zazwyczaj, gdy strony nie są zgodne co do wartości składników spadku, ich wycena, przez odpowiednich biegłych.
  W niektórych sprawach niezbędne jest ustalenie składników majątku, które nie są znane spadkobiercom, np. poprzez poszukiwanie rachunków bankowych spadkodawcy.
 • Zezwolenia na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego – postępowanie w tym zakresie, jest niezbędne gdy spadkobiercą zostaje małoletni, a w jego interesie jest odrzucenie spadku, kiedy np. długi przewyższają wartość aktywów, a majątek ma zagmatwany stan prawny, o niewielkiej wartości. Często dochodzi do tego w sytuacji, gdy to rodzic małoletniego sam wcześniej odrzuca spadek, np. po jego babci, a swojej matce. W jego miejsce wstępuje wtedy małoletni. Z uwagi na fakt, iż to rodzice bądź opiekunowie prawni mogą złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka, a jest to czynność przekraczająca zwykły zarząd majątkiem dziecka, muszą wystąpić o zgodę do Sądu. Na czas postepowania o udzielenie zezwolenia zawieszony jest czas na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku który wynosi 6 miesięcy, od powołania do dziedziczenia.

Reprezentujemy również naszych klientów w sprawach:

 • uznania spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia
 • zobowiązanie do wykonania zapisu/polecenia
 • zabezpieczenie spadku
 • oświadczeń o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku

Tutaj można wprowadzić tekst do wyświetlania w obrębie modułu.

Adres

ul. Marszałkowska 7 lok.15
00-626 Warszawa
woj. mazowieckie

NIP: 5252356124
REGON: 146011460