Sprawy karne

Pomoc prawna

Kancelaria Adwokacka Filipa Domagalskiego znajdująca się w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej udziela pomocy prawnej oraz reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach karnych, karno-skarbowych i wykroczeniowych.

Sprawa karna – adwokat

Filip Domagalski reprezentuje swoich Klientów, pełniąc funkcję obrońcy, jak również w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych, oskarżycieli prywatnych i posiłkowych. Świadczymy usługi reprezentowania przed organami ścigania oraz sądem. Dotyczy to postępowania przygotowawczego, postępowania sądowego (w tym odwoławczego), jak również w postępowaniu karnym wykonawczym. Udzielamy konsultacji w aresztach śledczych i zakładach karnych.

Reprezentowanie klienta

Kancelaria służy pomocą w sprawach karnych osobom podejrzanym i oskarżonym, a także skazanym. Oferujemy pełną realizację prawa do obrony, jak również w przypadku pokrzywdzonych prawa do ukarania winnych przestępstwa, którego ofiarami padli oraz uzyskania zadośćuczynienia bądź naprawienia szkody.

Upoważnienie dla adwokata

Na mocy upoważnienia udzielonego przez klienta, kancelaria może kontaktować się z właściwą jednostką policji czy prokuraturą oraz zapoznać się z aktami zgromadzonymi w toku sprawy. Na jego podstawie jest informowany przez organy ścigania o terminach rozpraw i podejmowanych czynności. Może brać udział w przesłuchaniach strony, zadawać w jego trakcie pytania, a także dbać o odpowiedni przebieg procedur i poprawność składanych wniosków.

Adres

ul. Marszałkowska 7 lok.15
00-626 Warszawa
woj. mazowieckie

NIP: 5252356124
REGON: 146011460