Odszkodowania

Pomoc prawna

Kancelaria reprezentuje Klientów we wszelkich sprawach dotyczących dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynienia za szkody i krzywdy wynikające z różnych zdarzeń.

Odszkodowanie powypadkowe

W szczególności Kancelaria prowadzi sprawy odszkodowawcze związane z:

  • wypadkami komunikacyjnymi
  • błędami lekarskimi
  • wypadkami przy pracy
  • niesłusznym aresztowaniem
  • szkodami wynikłymi z czynów niedozwolonych
  • szkodami wynikłymi z niewykonania lub niewłaściwego wykonania umów

Naszych Klientów reprezentujemy na wszelkich etapach postępowania, na etapie rozmów ugodowych z podmiotami odpowiedzialnymi za szkodę oraz z ubezpieczycielami, jak również na etapie dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi.

Adres

ul. Marszałkowska 7 lok.15
00-626 Warszawa
woj. mazowieckie

NIP: 5252356124
REGON: 146011460