Prawo spadkowe

Pomoc prawna

Kancelaria reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych, przed notariuszem oraz organami administracyjnymi. Świadczymy pomoc w sprawach, które reguluje prawo spadkowe. Adwokat Filip Domagalski przygotowuje dokumentację, udziela porad w kwestii przepisów związanych z dziedziczeniem oraz przy tworzeniu testamentów. Każda tego rodzaju sprawa spadkowa regulowana jest w dość szczegółowy sposób. W zależności od stanów faktycznych mogą również pojawiać się skomplikowane wyliczenia udziałów przysługujących w majątku. Dziedziczenie niesie ze sobą także konsekwencje podatkowe dla osób dziedziczących. Wysokość podatku uzależniona jest od wartości praw majątkowych i rzeczy, które wchodzą w skład zapisu, a także stopnia pokrewieństwa pomiędzy stronami. Zakres świadczonej pomocy przez kancelarię Adwokat udziela porad w sprawach, które reguluje prawo spadkowe, w tym:

  • stwierdzenie nabycia spadku, jego podział i zabezpieczenie,
  • powództwo o zachowek, który przysługuje najbliższym krewnym,
  • uznanie za niegodnego dziedziczenia w przypadku umyślnego popełnienia ciężkiego przestępstwa, zniszczenia lub podrobienia testamentu oraz nakłonienia do jego sporządzenia.

Z dziedziczeniem wiążą się pewne prawa i obowiązki, które mają charakter majątkowy i cywilny, nie są bezpośrednio związane ze zmarłym, a także nie przechodzą na osoby wskazane jako dziedziczące. Dotyczą osób uprawnionych do dziedziczenia ustawowego lub z tytułu testamentu, a także regulują zasady odpowiedzialności za długi, które stanowią część zapisu. Zdarza się, że dziedziczenie nie jest możliwe z powodu nieważności testamentu lub jego braku. Czasami osoby powołane nie mogą lub nie chcą dziedziczyć. Wówczas kolejność powoływania regulują zapisy Kodeksu cywilnego. Pierwszeństwo przysługuje dzieciom oraz małżonkowi, którzy dziedziczą w równych częściach.

Adres

ul. Marszałkowska 7 lok.15
00-626 Warszawa
woj. mazowieckie

NIP: 5252356124
REGON: 146011460